Bảng Giá Sắt Thép Đông Á

Địa chỉ: 557/5 Hương Lộ 3, KP 10, P. Bình Hưng Hòa, Q. Bình Tân, TP.HCM
Hotline: 0945 549 168
Website: www.satthephoanglong.com
Email: satthephoanglong557@gmail.com

 BẢNG GIÁ THÉP VIỆT MỸ  ĐƠN GIÁ(
Đ/KG)
ĐƠN GIÁ( Đ/CÂY)
 TÊN HÀNG  ĐVT  KL/ CÂY
Thép cuộn Ø 6 Kg 11.300
Thép cuộn Ø 8 Kg 11.300
Thép cuộn Ø 10  1Cây(11.7m)  7.21  70.000
Thép cuộn Ø 12  1Cây(11.7m)  10.39  109.500
Thép cuộn Ø 14  1Cây(11.7m)  14.15 150.000
Thép cuộn Ø 16  1Cây(11.7m)  18.48 194.300
Thép cuộn Ø 18  1Cây(11.7m)  23.38 249.000
Thép cuộn Ø 20  1Cây(11.7m)  28.85 Liên Hệ
Thép cuộn Ø 22  1Cây(11.7m)  34.91 Liên Hệ
Thép cuộn Ø 25  1Cây(11.7m)  45.09  Liên Hệ
Thép cuộn Ø 28  1Cây(11.7m)  56.56 Liên hệ
Thép cuộn Ø 32  1Cây(11.7m)  73.83 Liên hệ
 BẢNG GIÁ THÉP VIỆT NHẬT
 ĐƠN GIÁ(
Đ/KG)
ĐƠN GIÁ( Đ/CÂY)
 TÊN HÀNG  ĐVT  KL/ CÂY
Thép cuộn Ø 6 Kg 10.350
Thép cuộn Ø 8 Kg 10.350
Thép cuộn Ø 10  1Cây(11.7m)  7.21  64.500
Thép cuộn Ø 12  1Cây(11.7m)  10.39  99.500
Thép cuộn Ø 14  1Cây(11.7m)  14.15 138.000
Thép cuộn Ø 16  1Cây(11.7m)  18.48 182.000
Thép cuộn Ø 18  1Cây(11.7m)  23.38 233.000
Thép cuộn Ø 20  1Cây(11.7m)  28.85 292.000
Thép cuộn Ø 22  1Cây(11.7m)  34.91 369.000
Thép cuộn Ø 25  1Cây(11.7m)  45.09  446.000
Thép cuộn Ø 28  1Cây(11.7m)  56.56 Liên hệ
Thép cuộn Ø 32  1Cây(11.7m)  73.83 Liên hệ
 BẢNG GIÁ THÉP POMINA  ĐƠN GIÁ(
Đ/KG)
ĐƠN GIÁ( Đ/CÂY)
 TÊN HÀNG  ĐVT  KL/ CÂY
Thép cuộn Ø 6 Kg 10.350
Thép cuộn Ø 8 Kg 10.350
Thép cuộn Ø 10  1Cây(11.7m)  7.21  64.500
Thép cuộn Ø 12  1Cây(11.7m)  10.39  99.500
Thép cuộn Ø 14  1Cây(11.7m)  14.15 138.000
Thép cuộn Ø 16  1Cây(11.7m)  18.48 182.000
Thép cuộn Ø 18  1Cây(11.7m)  23.38 233.000
Thép cuộn Ø 20  1Cây(11.7m)  28.85 292.000
Thép cuộn Ø 22  1Cây(11.7m)  34.91 369.000
Thép cuộn Ø 25  1Cây(11.7m)  45.09  446.000
Thép cuộn Ø 28  1Cây(11.7m)  56.56 Liên hệ
Thép cuộn Ø 32  1Cây(11.7m)  73.83 Liên hệ