Bảng Giá Tôn Xây Dựng Các Loại

BẢNG BÁO GIÁ TÔN LẠNH MÀU XANH NGỌC, ĐỎ ĐẬM, VÀNG KEM,…9 SÓNG TRÒN + 9 SÓNG VUÔNG

STT ĐỘ DÀY TRỌNG LƯỢNG ĐƠN GIÁ
(ĐO THỰC TẾ) (KG/M) (KHỔ 1,07M)
1 2 dem 80 2.40 47.000
2 3 dem 10 2.60
3 3 dem 20 2.80 53,000
4 3 dem 50 3.20 55,000
5 3 dem 80 3.25
6 4 dem 00 3.35 61,000
7 4 dem 20 3.65 65,000
8 4 dem 50 4.00 70,000
9 4 dem 80 4.25
10 5 dem 00 4.45 76,000

 

BẢNG GIÁ TÔN KẼM

STT ĐỘ DÀY TRỌNG LƯỢNG ĐƠN GIÁ
(ĐO THỰC TẾ) (KG/M) (KHỔ 1.07M)
1 1 dem 90 1.50 36,000
2 2 dem 30 2.10 39,000
3 2 dem 90 2.45
4 3 dem 10 2.60
5 3 dem 30 2.85 51,000
6 3 dem 50 3.00
7 3 dem 70 3.30 55,000
8 4 dem 10 3.80 59,000
9 4 dem 50 3.95 72,000
10 4 dem 60 4.05 74,500
11 5 dem 00 4.45 78,000

 

BẢNG GIÁ TÔN LẠNH

STT ĐỘ DÀY TRỌNG LƯỢNG ĐƠN GIÁ
(ĐO THỰC TẾ) (KG/M) (KHỔ 1,07M)
1 2 dem 80 2.40 46,500
2 3 dem 00 2.60 49,000
4 3 dem 50 3.20 58,000
6 4 dem 00 3.35 62,500
8 4 dem 70 4.00 69,000
10 5 dem 00 4.45 75,000
Nhận gia công tôn úp nóc, tôn vòm, tôn diềm, tôn sóng ngói, máng xối,..

 

BẢNG GIÁ TÔN LẠNH MÀU HOA SEN

STT Độ Dày Đơn Vị Tính Kg/m Đơn Giá
01 3 dem 00 m 2.42 62,000
02 3 dem 50 m 2.89 70,000
03 4 dem 00 m 3.37 76,000
04 4 dem 50 m 3.84 83,000
05 5 dem 00 m 4.50 93,000